Home > HVAC en hernieuwbare energie > HVAC > Ventilatie >


Gecontroleerde ventilatie


D systeem

 

Bij gecontroleerde ventilatie is het debiet instelbaar. Het debiet wordt geregeld door een ventilator met instelbaar toerental waarvan de snelheid geregeld wordt door een sensor die de concentratie CO2 of de relatieve vochtigheid meet en vergelijkt met een ingestelde waarde.

Onze ventilatiesystemen van type D, ook balansventilatie genoemd, zijn gebaseerd op het creëren van een evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in de leefruimtes en vochtige ruimtes van een woning. In de ventilatiebox zitten aparte energiezuinige ventilatoren voor aanvoer en afvoer.