De gebouwen waarin we wonen en werken moeten voldoen aan de wetgeving aangaande brandveiligheid. Bij brand vormen ventilatiekanalen een risico voor de verspreiding van rook en vuur Brandkleppen beschermen het gebouw en de aanwezigen tegen dat risico. Daarom zijn ze essentiële onderdelen van een veilig ventilatiesysteem. Bij brand sluiten de brandkleppen automatisch en zorgen er zo voor dat de luchttoevoer verminderd wordt en dat het vuur zich minder vlug uitbreidt. De brandkleppen werken 1 tot 2 uur brandwerend.

We hebben in ons assortiment een groot aantal vlinderkleppen en handbediende ronde brandkleppen van verschillende diameters, geschikt om te combineren met alle mogelijke ventilatiesystemen.