In een PV-module wordt door de zonnewarmte gelijkstroom opgewekt en via een omvormer omgezet in bruikbare wisselstroom. Monitoring betekent dat je op afstand kunt zien hoeveel wisselstroom je installatie concreet oplevert.

Op deze pagina's vind je alle mogelijke dataloggers die je kunt implementeren in een PV-installatie en alle toebehoren en wisselstukken die een installateur nodig kan hebben. Ook alle toebehoren voor de meetinstrumenten (volledige meetsnoerensets, testsnoeren, pennen, klemmen, ...) vind je hier.